flag pl flag en-us flag-de

Szanowni Państwo 

uprzejmie  informujemy, że w okresie czasu od 11  lipca do 26 lipca 2024r w sklepie  inoxpol. net  trwać będzie przerwa urlopowa . W wymienionym okresie czasu można dokonywać  zakupów  niemniej jednak  produkty  będą wysyłane po  26  lipca 2024r.

 

Wysyłce  poddawane będą w dalszym ciągu  wcześniej przyjęte zamówienia  indywidualne.

W  sytuacjach  niezbędnych  prosimy o  kontakt mailowy  lub  telefoniczny po  godz. 16.00 na nr tel. 511-099-567.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Reklamacje i zwroty

CADmet reklamacje i zwroty

Szczególne warunki korzystania z gwarancji, zwrotów i odstąpienia od umowy zakupu określa regulamin zakupów dostępny na stronie sklepu internetowego www.inoxpol.net

Poniżej wyciąg z części dotyczącej reklamacji:

 

§7

Reklamacje

 

 

1. Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Kupującego.

2. Kupujący może składać reklamacje w formie pisemnej na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe “CADmet” Zając i Wspólnicy sp. j, Łapczyca 199, 32-744 Łapczyca lub elektronicznej na adres email: sklep@cadmet.pl.

3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać : imię, nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, adres , adres email Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, kiedy wada się ujawniła oraz datę ujawnienia wady ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany Towar z dowodem zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe “CADmet” Zając i Wspólnicy sp. j, Łapczyca 199, 32-744 Łapczyca. Towar musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Odbierając towar Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy dostarczony został właściwy towar (uszkodzenia opakowania - kartonu , widoczne uszkodzenia elementów powstałe na skutek uszkodzenia podczas transportu). W przypadku uszkodzenia w transporcie konieczne jest spisanie przez pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji" i zaznaczenie na protokole gdy opakowanie posiada jakiekolwiek ślady zniszczenia (zadrapania, przerwania , pęknięcia) informacji że opakowanie było uszkodzone.

CADmet sprawdz przesyłki w obecności kuriera

7. Sprzedający zobowiązany jest do rozpoznania reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie składającego reklamację, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres email bądź na adres poczty tradycyjnej.

8. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionej reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Kupującego.

9. W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami:

a) przed złożeniem reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym w celu uzgodnienia sposobu realizacji uprawnień gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi. Sprzedający odmówi przyjęcia przesyłki ze zwrotem reklamacyjnym, która nie była wcześniej awizowana (omówiona)lub została wysłana na koszt Sprzedającego,

b) reklamacje dotyczące ilości dostarczonego towaru powinny być zgłaszane najpóźniej w dniu odbioru przesyłki lub do końca dnia następnego,

c) koszt opakowania i odesłania produktu ponosi Kupujący.

10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

11. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie.

12. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

 

§8

Prawo odstąpienia od umowy

 

 

1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3. W stosunku do Towarów charakterystycznych ze względu na gabaryty i wagę w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie Towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą.

4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

6. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu w formie pisemnej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy ,przesłane na podany adres zwrotu lub drogą elektroniczną na adres mailowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Sprzedający niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia / informacji o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w pkt.6.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

9. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

11. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Pliki do pobrania :

Formularz odstąpienia od umowy
Formularz reklamacyjny

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony