flag pl flag en-us flag-de

 

Polityka prywatności

CADmet polityka prywatności sklepu internetowego

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Sklepu www.inoxpol.net. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

I

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "CADmet"Zając i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Bochni, KRS 0000607113, które przetwarza dane osobowe swoich Klientów w celu realizacji  usługi umowy sprzedaży , zapytania o produkt oraz związanego z tym kontaktu z Klientem.

II

Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Klientów zgody oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Dane osobowe Klientów przechowywane są w sposób zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby uprawnione.

III 

Dane osobowe Klienci przekazują w sposób dobrowolny i świadomy, zgodny z prawdą poprzez połączenie szyfrowane SSL.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu w postaci wykonania umowy kupna - sprzedaży produktów lub uzyskania informacji w wyniku zapytania o produkt i związanych z tym czynności finansowo- księgowych, czynności niezbędnych do ochrony interesów Administratora oraz wynikających z przepisów obowiązujących Administratora,

Każdy Klient, który przekazał swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich w celu weryfikacji, modyfikacji lub też żądania ich usunięcia o czym jest informowany podczas dokonywania zakupu, podczas rejestracji w sklepie jak również podczas kontaktu ze Sklepem poprzez formularz kontaktowy.

Klient ma prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych poprzez złożenie stosownego wniosku w formularzu kontaktowym lub poprzez wysłanie wniosku mailem na adres sklep@cadmet.pl albo w formie papierowej na adres PPUH CADmet, Łapczyca 199, 32-744 Łapczyca. 

IV

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych swoich Klientów osobom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym nie związanych z celem realizacji umowy sprzedaży, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa.

V

Odbiorcami danych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywaniu przez Administratora zobowiązań umownych   tj. dostawcy systemów informatycznych oraz IT, podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi: księgowe, prawne, analityczne a także operatorzy pocztowi , firmy pośredniczące w wykonywaniu transportu i przesyłek oraz instytucje upoważnione na mocy prawa,

VI

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów w których dane te są przetwarzane tj.- przez czas realizacji zawartej umowy a także po jej zakończeniu w aspekcie wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa min. podatkowych, rachunkowych, Kodeksu Cywilnego itp.

Okres przechowywania danych osobowych jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

- przepisy prawa obowiązujące Administratora,

-okres przez jaki jest realizowana umowa,

- okres niezbędny do ochrony interesów Administratora,

- okres na jaki została udzielona zgoda.

VII

Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów.

Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

VIII

 

Na stronie internetowej Sklepu zamieszczone są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Sklep stron internetowych, z tego też powodu Sklep nie odpowiada ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron.

Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zaleca się do zapoznania z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

 

IX

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłane są Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie.

Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty Sklepu.

X

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności Klientów, w szczególności danych osobowych należy zgłaszać na adres sklep@cadmet.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 535 073 383.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony